STOLNOTENISOVÝ TURNAJ SOLOŠNICA
30. MAREC 2019

INFORMÁCIE O TURNAJI

Medzinárodný stolnotenisový turnaj jednotlivcov pre neregistrovaných hráčov

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizátor:

Nadšenci stolného tenisu v Sološnici v spolupráci s Betonármi z Horných Orešian

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termín a miesto:

30. marec 2019 (sobota) o 09:30, školská telocvičňa Reedukačného centra v Sološnici

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program turnaja:

08:00 - 08:30 hod. - prezentácia hráčov

08:30 - 09:00 hod. - losovanie hráčov do skupín, otvorenie turnaja

09:00 - 16:00 hod. - súťaž jednotlivcov v skupinách

16:00 - 18:30 hod. - vyraďovacia fáza - pavúk

19:00 hod. - vyhodnotenie turnaja, odovzdávanie cien 

21:00 hod. - tlačová konferencia

Odhadovaná dĺžka turnaja 10 hodín.  Časový program je iba informatívny.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ceny:

prví traja najlepší muži získajú športové poháre a vecné ceny

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Systém turnaja:

Kategória muži sa bude hrať podľa 2 - stupňového modelu:
 • 1. súboje v základných skupinách
 • 2. vyraďovacia fáza - pavúk
 • Cena útechy sa hrať nebude
Hrá sa v ôsmich základných skupinách na 8  stoloch systémom každý s každým (v každej skupine bude 8 hráčov), na dva víťazné sety. Maximálny počet hráčov v turnaji je 64. Hráči v základných skupinách budú nasadení tak, aby sa hráči napr. z jedného klubu, partie nestretli spolu v základných skupinách, ostatní prihlásení sa losujú. Hráči nebudú nasadzovaní do základných skupín podľa rankingu a ani podľa umiestnenia z predchádzajúceho turnaja.

O víťazoch v základných skupinách rozhodnú tieto kritériá:

 • 1. najvyšší počet získaných bodov
 • 2. najvyšší počet vyhratých setov
 • 3. najmenší počet prehratých setov
 • 4. vzájomné zápasy
2. VYRAĎOVACIA FÁZA (PAVÚK):
 • postúpia prví 4 najlepší hráči z každej skupiny.
 • Hráči, ktorí skončia v základných skupinách na 5. - 8. mieste nepostupujú a končia na turnaji. 

Hrá sa systémom K.O., na tri víťazné sety.

Hrá sa s loptičkami Joola***

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prihlášky:

Záväzné prihlášky na turnaj musia byť doručené do 25.3.2019,  elektronicky emailom (vldmr.guba@gmail.com) alebo telefonicky (+421/905 418 779) alebo cez prihlasovací formulár na webe. Po prihlásení Vám príde email o potvrdení registrácie. Hráči sa musia prihlásiť pri prezentácií v deň turnaja najneskôr do 8:45. Je možné sa prihlásiť aj na mieste, avšak iba za predpokladu, že nebude dostatočný počet prihlásených. Prihlásení hráči, ktorí nebudú v deň konania turnaja do 8:45 odprezentovaní, budú z turnaja vylúčení bez možnosti opätovného zaradenia. Meškanie, v prípade nepredvídaných okolností je potrebné telefonicky nahlásiť najneskôr do 8.45 v deň konania turnaja na telefónne čísla +421/905 418 779 .

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR - https://stolnotenisovyturnaj.eu/terminy-turnajov/marec-2019/30-03-solosnica/prihlasovanie-na-turnaj

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyhlásenie:

Prihlásením na turnaj dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov novelizovaný zákonom č. 84/2014. Vyhlasujem, že som fyzicky spôsobilý/á/ absolvovať stolnotenisový turnaj a zúčastňujem sa ich na vlastné nebezpečie a vlastnú zodpovednosť. Beriem na vedomie, že organizátor nezodpovedá za stratu osobných veci. Účastník turnaja je povinný zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozornenie:

Turnaj nie je poistený - každý účastník štartuje na vlastné nebezpečie s vedomím svojho zdravotného stavu a prípadné poistenie si zabezpečuje individuálne. Vážení účastníci stolnotenisového turnaja, na tomto podujatí v priestoroch telocvične sa budú vyhotovovať obrazové snímky (fotografia) a obrazovo - zvukové záznamy (kamerový záznam) za účelom prezentácie, marketingové a mediálne účely. Vstupom do tohto priestoru dávate súhlas organizátorom stolnotenisového turnaja v Sološnici, na filmovanie, fotografovanie a zvukové nahrávanie svojej osoby, ako aj na mediálne použitie takýchto záznamov podľa zváženia organizátora. V prípade nesúhlasu sa treba obrátiť na člena organizačného výboru. Súhlas je daný na dobu neurčitú - aby bol účel splnený a dobu archivácie v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archíve a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súhlas možno kedykoľvek písomne odvolať.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podmienky účasti:

Turnaj je určený výhradne len pre neregistrovaných hráčov, hobby hráčov a neaktívnych hráčov.  Môžu sa prihlásiť hráči zo Sološnice ako i hráči zo širokého okolia. Radi privítame garážových a pivničných majstrov, rôznych virtuózov a samozrejme aj ťažkých betonárov a tvrdých ofenzívnych hráčov.

Turnaj nie je určený pre registrovaných hráčov a neregistrovaných hráčov aktívne hrajúcich rôzne ligy, krajské alebo okresné súťaže vrátane najnižších a žiackych súťaží. Na turnaji nemôžu hrať ani hráči, ktorí majú licencie a nehrajú aktívne.

Ak nespĺňate podmienky účasti, neprihlasujte sa prosím, tento turnaj nie je určený pre vás.

Všetkých hráčov kontrolujeme cez databázu Slovenského stolnotenisového zväzu, vlastnú databázu, pinec.sk, facebook ..... Budeme striktne dbať na dodržiavanie stanovených pravidiel. Ak príde k porušeniu týchto pravidiel, bude hráč ihneď diskvalifikovaný.. V prípade ak táto skutočnosť bude zistená na turnaji, bude hráč okamžite vylúčený z turnaja bez nároku vrátenia štartového. Organizátor pri prezentácií môže skontrolovať správnosť údajov u neznámych hráčov podľa OP alebo iného dokladu. Žiadne výnimky už udeľovať nebudú. Poprosím prihlásených, ak by náhodou niekto zbadal v zozname prihlásených hráča, ktorý nespĺňa podmienky účasti, aby nás na to upozornil.

Zoznam prihlásených hráčov na turnaj - kliknite sem !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Štartové:

Pre účastníkov turnaja 10 € - v cene je občerstvenie:
 • 1 x obed - kura, ryža, uhorka        - 11:00 - 12:00 hod.
 • 1 x večera - párky,chlieb horčica - 16:00 -17:00 hod.
 • 1 x 10° pivo alebo 1 x 0,5 l nealko.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt:

Guba Vladimír
email:
vladimir.guba@rcsolosnica.sk

tel: +421/905 418 779

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ! !!